Du.
She acts like summer and walks like rain…
Dạo bước trên mây.
 • fawndeviney:

  perfect start of summer | picnic at the ocean 

  (via nostaaalgic)

  • 1478
  • 1478
 • arunaea:

  Güzen insanlar. (by Sinan Şahin)

  (via nostaaalgic)

  • 41
  • 41
 • (Source: whisped, via nostaaalgic)

  • 343
  • 343
 • traversus:

  flowers from house parry by The_Last_Magnus on Flickr.

  Mình cũng chỉ mong được quan tâm.

  (via the-perks-of-being-a-loner)

  • 59
  • 59
 • Community house. #lahien

 • Me in next September.

  I will try to keep up with tumblr more after I settle down with my application and visa.

  Too tired.

  (Source: canopyy, via winterveins)

  • 845441
  • 845441
  • 9477
  • 9477
 • Mai khiến người cao nhã, lan khiến người trầm mặc, cúc khiến người bình dã, sen khiến người điềm đạm, xuân hải đường khiến người xinh đẹp, mẫu đơn khiến người hào sảng, chuối và trúc khiến người phong vận, thu hải đường khiến người kiều mỵ, thông khiến người phóng dật, ngô đồng khiến người thanh cao, liễu khiến người sầu cảm.

  梅 令 人 高, 蘭 令 人 幽, 菊 令 人 野, 蓮 令 人 淡, 春 海 棠 令 人 艷, 牡 丹 令 人 豪, 蕉 與 竹 令 人 韻, 秋 海 棠 令 人 媚, 松 令 人 逸, 桐 令 人 清, 柳 令 人 感。

  Mai linh nhân cao, lan linh nhân u, cúc linh nhân dã, liên linh nhân đạm, xuân hải đường linh nhân diễm, mẫu đan linh nhân hào, tiêu dữ trúc linh nhân vận, thu hải đường linh nhân mị, tùng linh nhân dật, đồng linh nhân thanh, liễu linh nhân cảm.

  - trích U Mộng Ảnh, Trương Trào

  (Source: sapphire1707)

  • 122
  • 122