Ôi bóng hình ấy :))))))))

Ôi bóng hình ấy :))))))))

(Source: exokmplanet)

(Source: undsasha, via clublost)

"They say every atom in our bodies was once a part of a star. Maybe I’m not leaving, maybe I’m going home."

Vincent Freeman, “Gattaca” (via epikhi)

(Source: speioritur, via epikhi)

shoulderblades:

inge grognard make up retrospective: 1989-1998
kate moss by ronald stoops backstage at martin margiela winter 1992
purple fashion no. 5, summer 1998

shoulderblades:

inge grognard make up retrospective: 1989-1998

kate moss by ronald stoops backstage at martin margiela winter 1992

purple fashion no. 5, summer 1998

(via icelola)

(Source: mixeol, via mikasil)

"April was too lonely a month to spend alone. In April, everyone around me looked happy. People would throw their coats off and enjoy each other’s company in the sunshine— talking, playing catch, holding hands. But I was always by myself."

Haruki Murakami, Norwegian Wood  (via kuuhi)

(Source: durianseeds, via jasonlovesderby)

stopdropandvogue:

Kiko Mizuhara in “Some Day, That Place in Time” for Union magazine #5 photographed by Ola Rindal

stopdropandvogue:

Kiko Mizuhara in “Some Day, That Place in Time” for Union magazine #5 photographed by Ola Rindal

(via epikhi)

Nhiều khi chúng ta có thể đến một nơi mà không cần bất cứ lý do nào. Sau khi đến, hãy nguyện tin vào cái gọi là duyên phận. Như thế có thể dễ dàng vượt qua lịch sử xuân thu, ngắm nhìn phong cảnh đủ khiến bạn cả đời nhung nhớ. - trích Vụ Nguyên sắc màu, Bạch Lạc Mai, Lục Bích dịch

Nhiều khi chúng ta có thể đến một nơi mà không cần bất cứ lý do nào. Sau khi đến, hãy nguyện tin vào cái gọi là duyên phận. Như thế có thể dễ dàng vượt qua lịch sử xuân thu, ngắm nhìn phong cảnh đủ khiến bạn cả đời nhung nhớ.
- trích Vụ Nguyên sắc màu, Bạch Lạc Mai, Lục Bích dịch

Tự dưng tôi nhớ mùa đông.

Tự dưng tôi nhớ mùa đông.

(Source: death-by-elocution, via mikasil)